Změna užívání kočárkárny v č.p. 2600

Vzhledem k požadavkům několika členů SVJ z č.p. 2600, kteří mne žádají o vyčlenění místnosti pro uložení elektrokol, případně drahých jízdních kol jsem ověřil využívání místnosti pro kočárky. Jelikož tato místnost, která je v přízemí naproti poštovním schránkám momentálně slouží pouze jako skladiště starých kočárků, případně sezónního vybavení jako jsou sáně, boby a dětská odžážedla a zároveň v tomto vchodu není žádná rodina s dětmi využívajícími kočárky, bude tato místnost nadále využívána max. 5 členy, kteří si navzájem budou věřit, a to k uložení (těžkých) elektrokol a jízdních kol svou hodnotou vysoce převyšujících částku 50.000,-Kč.

Jedná se o členy byt č. 24 Pluskalovi, č. 26 Ulrichovi, č. 34 Tichých, č. 38 Vejvodovi, kteří taková kola vlastní a neustále je tahají do suterénu, bytů nebo komor před byty, čímž dochází k poškozování výtahové kabiny a zdí. Není se však čemu divit, že se o svůj hodnotný majetek obávají. Proto si všechna kola a dětské vybavení tyto rodiny uloží do kočárkárny, čímž uvolní kolárnu pro ostatní.  

Během několika dnů vyměním dveře včetně vložky za bezpečnostní s kartou potřebnou k vyhotovení kopie klíče, kterou budu mít pouze já. Klíč od místnosti bude mít dále člen výboru p. Suchomel byt č. 42 a uklízečka pí. Hana Tichá byt č. 34, které je možné taktéž  později požádat o zpřístupnění k vyzvednutí zde uložených věcí.

 

Proto žádám všechny členy v tomto č.p., aby neprodleně svá dětská odrážedla přemístili do kolárny, která je monitorována kamerou se záznamem. Ostatní sezónní věci uložili ve svých sklepních kójích. Samozřejmě, že je možné v místnosti ponechat kočárky, pro které je místnost prioritně určena, avšak ne pro trvalé odložení torz kočárků.  Všechny věci zde uložené, které nebudou označeny číslem bytu, případně se majitelé se mnou nedohodnou osobně odstraním.

 

Taktéž bude v dohledné době řešena i místnost pro kola, od které budou mít klíče pouze ti, kteří zde mají kola. Jak jsem zjistil i zde jsou uložena kola členů, kteří zde již nebydlí a zabírají místo ostatním. Nehledě na to, že klíče vlastní i osoby, které zde již nebydlí, jelikož se neobtěžovali je vrátit. V dome se množí případy, že společné místnosti nejsou uzamčeny a při ztrátě klíčů nikdo toto neoznámí, aby nemusel kupovat novou vložku a klíče. Jakmile toto zjistím vyměním osobně vložku a klíče takto nespolehlivá osoba již nedostane. Je nutné si uvědomit, že cena jízdních kol enormě vzrostla a je potřeba se k majetku ostatních chovat zodpovědně.

Napsat komentář