Zřízení kolárny v č.p. 2602

Jelikož je kolárna v č.p. 2602 dlouhodobě přeplněná a aktivní uživatelé, když s kolem vyjedou po návratu nemají kam kolo umístit bylo rozhodnuto, že se z místnosti pro kočárky, která nebyla v posledních letech vůbec využívána zřídí taktéž místnost pro kola. Abychom předešli dalšímu nešvaru, kdy si majitelé drahých kol, především elektrokol tyto přepravují výtahem do bytu ( a tyto tím trpí) bude místnost bývalé kočárkárny využita pro umístění pouze dražších kol a kol aktivních uživatelů, což čítá cca. 4 až 5 rodin, které si budou navzájem důvěřovat. Tyto všechna svá kola přemístní se stávající kolárny do této místnosti a tím dojde k uvolnění prostoru pro ostatní členy.  Jelikož kapacita bývalé kočárkárky je omezena na počet cca. 12 kol místopředseda výboru pan Ureš oslovil Studničkovi, Havlovi, pí. Kolaříkovou, kteří si přesunou všechna svá kola a koloběžky z kolárny do kočárkárny a nadále ji budou výhradně využívat. V budoucnu lze zřídit v této místosti i přípojné místo pro nabíjení elektrokol, jako je tomu již v č.p. 2600. Podmínkou je, aby se uživatelé následně dohodli na úhradě spotřebované elektřiny, jelikož je tato měřena pouze jedinými odečtovými hodinami.

V případě, že někdo bude mít v budoucnu přítůstek v rodině a bude chtít svůj kočárek ukládat do kočárkárky bude mu toto samozřejmě umožněno. Toto však není na programu dne, jelikož většina aktivních uživatelů kočárků si tyto přepravuje výtahy do bytu nebo je parkují před byty, čímž ztěžují provádění úklidu. I když se to dá z pohledu matky pochopit. 

Pro informaci uvádím, že již před několika lety bylo na shromáždění rozhodnuto, že klíče od společných prostor budou mít k dispozici pouze členové, kteří je aktivně využívají. Důvodem je přehlednost, větší důvěra si do tohoto prostoru uložit svůj majetek a především skutečnost, že se z tohoto prostoru nestane skladiště nepotřebných věcí, jak tomu bylo v minulosti.

K 8.5.2022 byla z výše uvedených důvodů v místnosti bývalé kočárkárny vyměněna vložka za bezpečností, aby nebylo možné vyhotovit kopii klíče. Výše uvedené rodiny obdrží od pana Ureše 2ks klíčů. 

Využiji této příležitosti a požádám všechny, aby si různé boby, sáně apod. ukládali do kolárny pouze v daném období a mimo něj si tyto ukládali do  svých sklepních kójí!

 

 

Nabídka protislunečních fólií

Kladenskou firmou Ljubava Plus s.r.o. našemu SVJ byla vypracována nabídka na polep oken protisluneční a zdradlovou fólií.

Jak jsem avizoval již na WhatsAppu pro ukázku byly fólie se střední zrcadlovostí, které pohlcují UV vylepeny do oken přízemního bytu v č.p. 2600 vlevo od vstupu (byt Pluskalových), kde si můžete prohlédnout jejich vzhled a funkčnost. 

Nabídka obsahuje pouze dvě varianty fólií, těchto však firma nabízí velkou škálu. V případě, že bude v našem SVJ více zájemců cena bude samozřejmě ponížena o skupinovou slevu.

Nabídka proslunečních fólií

 

Zde je i nabídka na množstevní slevy v číslech:

Normální cena za celý 3+1 byt  4789 Kč

Pří objednaní SVJ od 1-5 bytů cena 4 689 Kč/ byt
od 5 – 10 bytů, cena  4 454 Kč/ byt
od 10-15 bytů, cena 4 310 Kč/ byt
 od 15 a více 4 214 Kč/ byt
Ceny jsou bez dph
 
V případě zájmu prosím napište SMS  na 777946437 nebo email kveton.svj@seznam.cz

 

Pozor oprava čísla kupovaného pozemku na plné moci

Zjistil jsem za pomoci dalších členů SVJ, že úřednice Magistrátu napsala do smlouvy chybné číslo kupovaného pozemku 2867/16 namísto parc. č. 2867/26.
Proto všichni, kteří jste ještě nebyli ověřit podpis na plné moci, nikam nechoďte členové výboru Vám donesou opravenou plnou moc.
Všem členům, kterým jsem zaslal plnou moc emailem ještě dnes odešlu opravenou plnou moc.
Ti co již podpis mají ověřen budu informovat o dalším postupu osobně, až zjistím zda je bude katastr akceptovat, jelikož se jedná o zřejmou chybu. Ještě jednou se omlouvám, ale číslo vyčleněného pozemku je nově vytvořené na geodetickém plánu, kterým disponuje úřednice magistrátu, která majetek města vyřizuje.