Televizní rozvod

Po provedené celkové rekonstrukci rozvodů televizního příjmu je možné využívat signál ze čtyř zdrojů, proto je zakázáno instalovat na společné části domu, což je především jeho plášť jakékoli antény bez svolení vedení SVJ!

Do každého bytu byly nainstalovány dvě zásuvky televizního + rozhlasového vysílání se třemi otvory. Do každé z nich jsou vedeny samostatně signály ze tří zdrojů a v pravé zdířce je signál ,rozhlasového vysílání, v levé zdířce je signál pozemního digitálního vysílání a v horní středové zdířce je signál dvou satelitů a to DIGI.TV a ASTRA 3.

Proto je možné napojit do každé z nich dvě televize nezávisle na sobě s novými možnostmi příjmu, které lze dále i kombinovat.

POZOR!  Dále signál z jednotlivých zdířek již nerozbočujte do dalších spotřebičů!

Dále lze zásuvky u dveří odpojit, zde koax. kabel  prodloužit pomocí šroubovacích koncovek a zásuvky si umístit v jiném místě např. za televizí.  Signál je dostatečně silný a tudíž nedojde ke snížení kvality příjmu.

Další možnost příjmu zůstává původní a to kabelové televize UPC, jejíž signál je přiveden do našeho domu optickým kabelem. Ti co chtějí užívat i nadále služeb kabelové televize nemusí nic měnit. Jistě jim už byla nabídnuta možnost přechodu na digitální příjem UPC. Tato služba je za stejné peníze jako doposud v případě, že se služba usmluvní na dobu jednoho roku. Tímto Vám bude dodán set-top box UPC až pro dva televizory, kterým naladíte digitální programy v mírně rozšířeném počtu.

Ze zákona je povinností vlastníka domu zajistit příjem bezplatného televizního signálu DVB-T ( plátcům koncesionářských poplatků ), což nyní splňuje signál v levé zdířce, kde je pozemní digitální vysílání cca. 12 programů, které budou nadále rozšiřovat své řady. ( jsou zde všechny základní ČTV (kanál 53 ), Nova, Prima ( kanál 41 )  a další ( kanál 59 ). Stačí mít pouze televizor s digitálním tunerem, nebo si zakoupit příslušný set-top box. ( cena cca. 850,-Kč. až 2500,-Kč. za běžné typy).

Do středové šroubovací zdířky každé ze dvou zásuvek samostatně je přiveden signál dvou satelitů :

  1. DIGI.TV –  je potřeba tuto službu objednat samostatně na č. 533 427 533 nebo zdarma z pevné linky na č. 800 900 868.

Tato služba obsahuje 43 programů + ( 2xHBO + Cinema ) za příplatek

( 180,- nebo 240,-Kč. ). Základní programy jsou téměř totožné s UPC a to za 260,- Kč. / měsíčně. Instalace při sepsání smlouvy na 1 rok je zdarma, připlácí jednorázově pouze ten, kdo si přiobjedná set-top-box pro dva televizory a to 650,- Kč. při  instalaci.  Tímto za pomocí dvou, dodávaných dálkových ovládání je možné sledovat signál na dvou televizorech a  to nezávisle na sobě.

Bližší informace na webu DIGI.TV.

  1. Astra 3 – zde je možné naladit především Sky-link

info : ( http://www.skylink.cz/web/structure/2.html  )

Což jsou české a slovenské veřejnoprávní programy v HD kvalitě.

Programy lze rozdělit do tří skupin: 1.nekódované, 2.kódované přístupné s kartou ale bez měsíčních poplatků, 3.kódované, přístupné s kartou, na individuální objednávku, placené. Kartu lze zaregistrovat na osobu s bydlištěm v ČR, která řádně platí koncesionářské poplatky za veřejnoprávní televizi.

Vzhledem k problémům příjmu satelitního vysílání za silného větru, kdy se satelity uchycené na původní stožáry chvěly, přičemž docházelo ke snižování kvality. Byla koncem měsíce března 2010 změněna konstrukce ukotvení, typ satelitu a místo ukotvení na jižní, boční stěnu výtahových strojoven. Tímto došlo ke zvýšení kvality signálu. Tato změna se provedla na všech čtyřech satelitech, jelikož příjem našeho domu je rozdělen do dvou sekcí (2599+2600) a (2601+2062), které jsou zcela samostatné.

 

předseda výboru  Květoň

 

Napsat komentář