Výmalba vchodu č. 2602 – konec října 2022

Jelikož většina bytů v č. p. 2602 byla rekonstruována a o žádné další zamýšlené rekonstrukci jsem nebyl informován, přičemž při těchto došlo k rozsáhlému poškození štuků a výmalby, provedeme celkovou výmalbu společných prostor tohoto vchodu. Tato byla plánována již před dvěma lety, kdy se však na shromáždění SVJ rozhodlo, že v té době postačí provedení omyvatelného nátěru v přízemí a prvním nadzemním podlaží a další patra se budou malovat postupně dle jejich stavu.

Na konci měsíce října 2022 započne výmalba všech pater tohoto vchodu ve směru od 8. podlaží. Tuto bude provádět firma Brož a syn, kteří prováděli výmalbu našeho domu již v minulosti. V rámci této bude prováděn i nátěr zárubní komor a v případě souhlasu majitele bytu i zárubní bytů. U komor vodou ředitelnou barvou odstínu jako je na zábradlí a u bytů emailem ve stejném odstínu.

Proto důrazně žádám všechny, aby své květiny umístěné okolo obvodových zdí společných prostor odstranili. Přesto, že mám značné výhrady k umístění květin přímo na lino v místě zábradlí tyto zde můžete ponechat, jelikož zábradlí se bude nátěrem opravovat pouze lokálně v místech poškození a květiny jsou propletené zábradlím. Je nutné si uvědomit, že květináče umístěné přímo na lino brání řádnému úklidu a dochází k postupnému poškozování lina. Taktéž požádám všechny, kteří si do společných prostor umístili jakékoli předměty např. botníky, aby tyto podobu provádění prací odstranili.

Výmalba bude provedena stejně jako v prvním patře, kdy nátěr vanilkové barvy bude do 130cm nad podlahou omyvatelný. Tubus výtahu v modrém odstínu bude okolo komor až ke stropu proveden taktéž omyvatelným emailem pololeskem.  První patro bylo značně poškozeno, tak bude taktéž opraveno.

Jistě je všem známo, že se materiál a práce neustále zdražují a proto je nutné po provedení těchto prací počítat s tím, že v případě jakéhokoli poškození bude náhrada nekompromisně řešena s majitelem bytu, který toto byť nepřímo způsobí!

Taktéž bych rád všechny upozornil, že před prováděním rekonstrukce bytu je jeho majitel povinen informovat výbor SVJ!

Žádost o příspěvek na úhradu nákladů za energie

Dle novely energetického zákona jsem za všechny členy SVJ zažádal o příspěvek. Vše ještě budu upřesňovat.

Příspěvek na teplo 2022-2023

Takže přichází nemilá zpráva vláda ČR  na svém jednání dne 5. října 2022 bez udání důvodů zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

 Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo u našeho dodavatele tepla.

Čili budu situaci monitorovat a případně podám další informace, jak naše zmatečná vláda, která nedrží své sliby bude dále ve věci postupovat.