Přeplatky vyúčtování roku 2019

Přeplatky vyúčtování záloh za rok 2019 byly již 9.6.2020 předány České poště k vytištění složenek a to v částce 571743,-Kč. Dalších téměř 250.000,-Kč. jsem vyplatil členům SVJ na účty, a to především těm, kteří zde nebydlí nebo o to přímo písemnou formou zažádali.

Přepokládám, že 16. max. 17. června 2020 budou složenky vhozeny do poštovních schánek.

Napsat komentář