Polepy vstupů

Připravuji návrhy na polepy vstupů, jejichž účelem je omezit výhled do bytů umístěných vpravo od vstupů.  Zde by byl vhodný polep ve vodorovném pruhu o šíři od spodní hrany okna těchto bytů až do úrovně cca. 2,0m od podesty, alespoň v první výplni. 

Na podélnou stranu bych v pěti oddílech umístil polep ve spodní 1/4 až 1/3, s klesající tendencí zprava doleva.  V tomto by mohl být umístněn nápis Jerevanská a č.p. nebo bychom nápis umístili do vrchní části ve výraznějším odstínu. 

Rád bych oslovil všechny, kteří mají dobrý nápad, aby mne kontaktovali (777946437). Mohu přeposlat i nějaké návrhy a odkazy s různými vzory a typy polepových fólií.

Za každý dobrý nápad předem děkuji.

Napsat komentář