ZMĚNA BANKY A ČÍSLA ÚČTU SPOLEČENSTVÍ

Dne 19.4.2017 byl na základě rozhodnutí shromáždění zřízen nový účet SVJ a to u FIO banky. Číslo nového účtu je stejné jako původní: 0385818339/2010, čili se změnil pouze kód banky. Starý účet u České spořitelny bude funkční do 31.7.2017. Proto žádám všechny členy, kteří platí zálohy za služby trvalým příkazem nebo složenkou, aby změnili číslo účtu příjemce na 0385818339/2010, a to nejpozději do konce měsíce června 2017. Měsíc červenec jsem ponechal na vyřešení posledních problémů s platbami. Členové, kteří hradí zálohy za služby SVJ formou SIPA nemusí dělat nic za ně vše zařídí firma REO Kladno.

 

Napsat komentář