Myčka Oáza

Myčka na parkovišti OC Oáza má těsně před vánocemi 2017 povolen zkušební provoz, po jeho dobu musí být změřeny hladiny hluku a oslňování a to samotným provozovatelem. Tyto má před kolaudací předložit KHS Kladno na základě mého požadavku. Tak uvidíme zda budou splňovat, případně něco nenašvindlují, abychom výsledky napadli. Více dělat nemůžeme. Ani ten vysavač není umístěn dle projektu, vše si mění jak se jim zachce, na bezpečnost a lidi se v tomto městě nehledí. Na stejném parkovišti se ještě plánuje benzínová a plynová čerpací stanice, ještě je to místo moc hezké. Že již nebude OC Oáza splňovat počet zákonem předepsaných parkovacích míst, dle prodejní plochy moc odbor výstavby našeho slavného magistrátu nezajímá. Kdo jste byl přítomen zasedání při změně územního plánu z důvodu výstavby Globusu jste si jistě o zastupitelích tohoto města udělal obrázek sám. 

Tímto všechny informuji, že sepsání petice, ačkoli ji mám připravenu by nezvrátilo již vydané stavební rozhodnutí, kdy tuto mohlo odvrátit pouze záporné stanovisko Krajské hygienické stanice v Kladně, která je účastněným orgánem. Tato však již 10. dubna 2017 vydala souhlasné stanovisko. Jediným kladným bodem je to, že vydání kolaudačního souhlasu je podmíněno provedením měření hluku ve zkušebním provozu. Jestliže nebude splňovat normy nebude umožněn její provoz. Samotné vydání souhlasu bylo stavebníkem doloženo vypracovanou hlukovou studií. V případě, že tato bude vypracována záměrně chybně nebo v ní není počítáno s obytnou budovou 30 m od ní. Podám trestní oznámení přímo na státním zastupitelství na vypracování úmyslně chybného odborného posudku. O výstavbě jsem ihned informoval i investory výstavby obytných domů za silnicí, těmto je zcela jedno, že podávají od té chvíle úmyslně nepravdivé údaje o předmětu koupi, kdy se již může jednat přinejmenším o klamavou obchodní praktiku. Samotné vyřízení stavebního povolení a vyjádření všech dotčených orgánů zajišťoval pan Váša, který je příbuzným primátora pana Volfa, čili není divu, že takto nevhodná stavba byla povolena, ovšem co čekat od takových …….

Zde je vyjádření k mému podnětu KHS.

Odpověď HS Kladno k myčce

Napsat komentář