Žádost o příspěvek na úhradu nákladů za energie

Dle novely energetického zákona jsem za všechny členy SVJ zažádal o příspěvek. Vše ještě budu upřesňovat.

Příspěvek na teplo 2022-2023

Takže přichází nemilá zpráva vláda ČR  na svém jednání dne 5. října 2022 bez udání důvodů zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

 Z uvedeného důvodu je ukončen příjem formulářů s žádostí o příspěvek na teplo u našeho dodavatele tepla.

Čili budu situaci monitorovat a případně podám další informace, jak naše zmatečná vláda, která nedrží své sliby bude dále ve věci postupovat.

Napsat komentář