Žádost o příspěvek na úhradu nákladů za energie

Dle novely energetického zákona jsem za všechny členy SVJ zažádal o příspěvek. Vše ještě budu upřesňovat.

Příspěvek na teplo 2022-2023

Napsat komentář