Výměna vodoměrů a rekonstrukce rozvodů plynu 2013

Rozpis termínů rekonstrukce plynu a výměny vodoměrů

Ve dnech 27. května až 11. června 2013 budou probíhat výměny vodoměrů a úprava rozvodů teplé a studené vody ve všech bytech našeho domu. Za jeden den bude upravena vždy jedna stoupačka.

Dále ve čtyřech dnech a to po dohodě se zhotovitelem firmou ŠvarcGasReal Kladno v termínu 27.5. – 30.5.2013 nebo 3.6. – 6.6.2013 bude prováděna celková rekonstrukce svislých rozvodů plynu a to pouze v bytech 3+1 v č.p. 2599 a 2601.

V případě, že nebude zpřístupněn jen jeden byt ve stoupačce nebude možné práce provést. Proto je nutné, aby všichni, kteří mají zásadní neřešitelný problém se zpřístupněním bytu po dobu jednoho dne toto neprodleně nahlásili předsedovi výboru SVJ p. Květoňovi (tel. 777946437), který pokud to bude možné dle tohoto zpracuje harmonogram prací.  Tento bude zpracován 10.5.2013, aby jej bylo možné dát na vědomí všem členům SVJ včetně těch, kteří se zde nezdržují v zákonem daném předstihu.

V případě, že nebude byt zpřístupněn ve stanoveném termínu, veškeré náklady s tím spojené budou účtovány vlastníkovi předmětné bytové jednotky.

Instalatérské práce bude provádět firma ISTA Praha, vzhledem k tomu, že budou upravovány rozvody, aby nové vodoměry byly instalovány ve vodorovné poloze, před každým vodoměrem byla zpětná klapka, ve všech partech bylo potrubí ukotveno objímkou s pryžovou vložkou, pokud to bude možné pancéřové hadice byly nahrazeny plastovým potrubím. Na všechny stoupačky budou instalovány kompenzátory roztažnosti (vždy tři na každou stoupačku). Všem budou provedeny odečty vodoměrů, původní stav všech částí  bude zadokumentován (digifoto) stejně jako stav po provedení úpravy. Vodoměry budou zajištěny plastovými plombami.  Nové vodoměry budou odečítány dálkově, kdy jejich stav bude přenášen na webové stránky, kde se budou nepřetržitě zobrazovat veškeré anomálie ve speciálním programu. Po dobu deseti let funkčnosti odečtových vysílačů, pak bude daleko jednodušší zjištění ovlivňování vodoměrů a především jeho dokazování.

Při rekonstrukci plynu budou do každého bytu instalovány nové kulové ventily s Firebagem, budou vyvložkovány prostupy stropy, případně dojde zároveň i k výměně plynoměru. Výměna plynového potrubí je nutná z důvodu nevyhovujícího stavu zjištěného při revizi na počátku března letošního roku.

Napsat komentář