Přeplatky a nedoplatky vyúčtování roku 2012

Jelikož byla proti vyúčtování roku 2012 podána jediná reklamace a to za byt č. 92 panem Ing. Pechem, která nemá vliv na celkové vyúčtování SVJ, dne 27. května 2013 jsem zaslal České poště částku 607.996,-Kč. Česká pošta vytiskne složenky a jejich formou zašle přeplatky stejně jako v minuých letech jednotlivým členům SVJ. Toto by mělo být uskutečněno max. do 14 dnů. Žádám všechny, aby si po vhození složenek do poštovních schránek v daném termínu vyzvedli přeplatky na poště, jestliže se peníze budou po termínu vracen zpět na účet SVJ je velkým problémem je opětovně vyplácet.

Tímto žádám všechny, kteří mají nedoplatky plynoucí z vyúčtování roku 2012, aby tyto uhradili na účet SVJ, nejlépe převodem nebo složenkou, kterou si však musí vyplnit samostatně. Prosím, aby všichni uváděli variabilní symoly č.p.+ číslo bytu např. „260270“. Všechny neuhrazené nedoplatky do konce měsíce června 2013 budou řádně penalizovány.

Napsat komentář