Změna pracovnice úklidu v č.p. 2601.

Od 1. dubna 2019 provádí úklid v č.p. 2601 nová pracovnice paní Nadiya Pop. Byl bych rád, aby členové SV na můj email lépe na náš web jerevanska.cz napsali své připomínky, případně poznatky k provádění úklidu ve všech vchodech, abychom mohli tuto službu zdokonalit. Náplň práce je vyvěšen na webu v sekci úklid.

Dále bych rád upozornil, že jsem věnoval v poslední době větší pozornost provádění úklidu a rozhodně není možné do společných prostor dávat vše co se Vám nehodí doma. Viděl jsem mnoho malých květin položených na zemi, nevkusné stojany, příšerný nábytek, předměty, které poškozují lino a brání provádění kvalitního úklidu. Upozorňuji všechny, že ve společných prostorech domu, je platnou právní normou zakázáno mj. kouřit a umisťovat předměty omezující únikové cesty. Každý rok jsou prováděny požární revize a tyto neobsahují pouze kontrolu hasicích přístrojů a hydrantů. Obsahují totiž i kontrolu uložení hořlavého materiálu ve sklepních kójích a především volnost únikových cest. 

Proto důrazně žádám všechny o odstranění takových předmětů ze společných prostor a to včetně sklepů! Jestliže tak neučiní počkám na závadový stav v revizní zprávě na jejímž základě bez varování vše osobně vyházím do popelnic. Taktéž prosím všechny, aby si nepořádek ve svých kójích uklidili, jelikož prach z jejich kójí znečišťuje i uložené věci v kójích sousedů!!! U některých kójí mám pocit, že jejich majitelé ztratili před dvaceti lety klíče. Pro mne není žádný problém objednat bicram, jen stačí zavolat.

Před instalací nových stojanů na kola jsem požádal všechny čelny SV, aby své kola označili jmenovkami. Kola, která takto označena nebyla jsem přenesl do prádelny č. 2602. Do dnešního dne se všek nikdo k těmto kolům nepřihlásil a jelikož plánuji místnost bývalé prádelny rekonstruovat, aby mohla být využívána provedu jejich likvidaci. Proto, kdo postrádáte cokoli z kolárny neprodleně mě kontaktujte!!!

V závěru tohoto upozornění bych rád požádal všechny, aby při stěhování neopírali předměty o zdi, nýbrž o dveře zábradlí apod. a o tomto poučili i své nájemníky, jelikož nekteří žádný vztah k cizímu majetku nemají. Poškození zrekonstruovaných zdí totiž začíná být děsivé. V letošním roce bude instalován kamerový systém a rozhodně jej využijeme k vymahání nákladů za opravy od těch, kteří ostatním zcela zbytečně svojí leností devastují společný majetek. Společné prostory o ledačem vypovídají a nejzásadnějším způsobem ovlivňují hodnotu vašeho bytu, jelikož i holobyt si každý nový majitel opraví dle svých představ. Sousedy však nikdy nevymění.                

Napsat komentář