Vyúčtování roku 2013

Dne 29.5.2014 byly zaslány veškeré přeplatky České poště a.s., která provede vytištění složenek a jejich prostřednictvím výplatu přeplatků jednotlivým členům.  V termínu cca. jeden týden.

V druhé polovině měsíce března budou všem členům předány proti podpisu protokoly o vyúčtování služeb v roce 2013. Každý má možnost v případě nesrovnalostí uplatnit  do konce měsíce dubna 2014 řádnou reklamaci a to přímo u správce SVJ firmy REO s.r.o. Kladno, který zpracovával předmětná vyúčtování a vede pro vše podklady. V případě, že nedojde k přepracovávání vyúčtování budou nedoplatky hrazeny na účet SVJ od 1.4.2014 do 30.6.2014. Přeplatky pak budou vypláceny českou poštou formou složenek na nahlášené adresy členů v měsíci červnu 2014. Rád bych podotknul, že budeme na přeplatcích vyplácet 643.692,-Kč., přičemž jen na nedoplatcích je nutné obdržet od členů 71.772,-Kč. mimo dlouhodobé dluhy. V případě, že nebudou nedoplatky uhrazeny do konce měsíce června 2014 je nutné počítat se žalobami, jelikož si do nekonečna nemůžeme hrát na evropskou unii. Dále bych rád upozornil všechny, kteří nemají řádnou platební kázeň v každém kalendářním měsíci, aby zasílali zálohy za služby v řádných termínech, jelikož od druhé poloviny roku 2014 jim budou nekompromisně účtovány penalizace.

Ti, kteří platí řádně a mají vhodně nastaveny zálohy budou jistě mile překvapeni. Hezký den předseda výboru

Napsat komentář