Výměna vodoměrů a měřidel tepla 2018

Ve dnech 8.-11. října 2018 proběhne výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu ve všech bytech. Odečtové modulátory, které jsou na vodoměrech budou ze starých sejmuty a nasazeny pracovníkem firmy ISTA Praha na nové. Jejich baterie vydrží 12 let. Po dalších pěti letech budou vyměněny  spolu s vodoměry i modulároty, pro dálkový odečet. Žádám všechny,aby překontrolovali konečné stavy svých vodoměrů, které budou při odečtech zapisovány.

Spolu s vodoměry budou ve všech bytech vyměněny i měřidla spotřeby tepla na všech radiátorech. Namísto kapilár budou instalovány digitální měřidla na všechny radiátory budou stejná. Opět toto provede pracovník firmy ISTA Praha. Jejich odečet bude provádět dle koeficientů na základě výkonu jednotlivých radiátorů, které bude ověřovat pracovník Isty při jejich instalaci. Typ a výkon jednotlivých radiátorů bude zapisovat do tabulky, kterou předá pracovnici, která tyto zavede do programu, který se bude provádět výpočet spotřeby tepla. Toto je velmi složité a budeme se tomu věnovat na podzimním shromáždění. Firma Ista jako dodavatel měřidel tepla byla zvolena již v době, kdy jsme si volili druh a dodavatele vodoměrů před pěti lety. Navíc byla z pěti nabídek i nejlevnější, přičemž i cena za roční rozúčtování je o cca. 7.000,-Kč. nižší, než od stávající firmy EGU Praha. Instalace nových měřidel na litinové žebrové radiátory nebude žádný problém. Tento může nastat u plechových radiátorů RADIK, kde jsou navařeny dva šrouby pro ukotvení původních kapilár. Každopádně jsem s Istou dohodl, že použijí držáky, které překryjí stávající šrouby. V případě problému mne ihned kontaktujte a já je to nechám opravit.

Rád bych požádal všechny, kteří mají nefunkční uzávěry vody ve stoupačkách, aby mě napsali SMS, abych mohl jejich případnou výměnu dohodnout s instalatérem v době, kdy se budou měnit vodoměry. Taktéž všechny žádám, aby si vyfotili stav měřidel na vodoměrech a kapilárách topení a tyto mě zaslali na email kveton.svj@seznam.cz!

Odečty vodoměrů provedu dálkové jednak já a jednak pracovník firmy Ista při výměně. Odečty topení provede paní Fenclová.

termíny:

a) 8. října 2018  v době od 08:00 – 16:30 hod. bude provedena výměna v č.p. 2602, v tento den bude proveden i odečet tepla paní Fenclovou

b) 9. října 2018  v době od 08:00 – 16:30 hod. bude provedena výměna v č.p. 2601, v tento den bude proveden i odečet tepla paní Fenclovou

c) 10. října 2018  v době od 08:00 – 16:30 hod. bude provedena výměna v č.p. 2600, přičemž odečet tepla paní Fenclovou bude proveden v neděli 7. října po 16:00 hod. V případě že v neděli nebudete doma dohodněte se s paní Fenclovou na náhradním termínu ve dnech 8-9.10.2018 telefonicky na č. 777575748.

d) 11. října 2018  v době od 08:00 – 16:30 hod. bude provedena výměna v č.p. 2599, přičemž odečet tepla paní Fenclovou bude proveden v neděli 7. října po 16:00 hod. V případě že v neděli nebudete doma dohodněte se s paní Fenclovou na náhradním termínu ve dnech 8-9.10.2018 telefonicky na č. 777575748.

Napsat komentář