Volba členů výboru 2020

Vzhledem k tomu, že zemřel člen výboru pan Suchomel, končí volební období i ostatních členů výboru a nelze svolat shromáždění SVJ z důvodu pandemie Covid je nutné zvolit členy výboru formou písemného hlasování mimo shromáždění. Abych neupřel diskuzi a návrhy členům SVJ dávám Vám tímto prostor zde a na WhatsAppu, aby se vyjádřili, případně navrhli členy výboru.  Samozřejmě, že navrhnutí členové výboru by s tímto měli být srozuměni a měli by s členstvím souhlasit. 

Já mohu pouze navrhout, aby byli opětovně zvoleni stávající členové a to předseda výboru Jaroslav Květoň, místopředseda Lubomír Uřeš, členka Zdeňka Fenclová a namísto pana Ladislava Suchomela navrhuji Petra Machana  člena SVJ – spoluvlastníka bytu č. 28 č.p. 2600, se kterým jsem toto projednal.

Jakmile se vyjádří zásadní část členů vypracuji hlasovací listiny pro jednotlivé č.p. a členové výboru obejdou členy, aby volbu stvrdili podpisy, jelikož tento dokument je nutný k zápisu zástupců SVJ do obchodního rejstříku, samotný návrh na zápis musí podat advokát. 

Do současné doby 16.12.2020 23:00 hod. se k mému návrhu souhlasně vyjádřilo již 47 členů, což je nadpoloviční většina a to beze změn.

Napsat komentář