Úhrada nedoplatků vyúčtování roku 2014

Všechny tímto žádám o uhrazení nedoplatků vyúčtování služeb a dodávku médií za rok 2014 a to v termínu nejpozději do konce měsíce června 2015. Platby provádějte převody z účtů na účet SVJ, který je na webu v kontaktech. Variabilní symbol je číslo bytu.

Napsat komentář