Poplatky za popelnice se budou hradit na Magistrátu města Kladna

Odvoz odpadu se od roku 2012 hradí na Magistrátu města Kladna bez výzvy a to u pololetních plateb do 15.4.2012 a 15.9.2012. 

Na jednu osobu a rok poplatek činí 600,-Kč.

Osvobozeny jsou osoby do 3 let věku a nad 70 let věku. V případě dovršení tohoto věku v daném roce je nutné se informovat o výši poplatku na Magistrátu města Kladna 312604352-354 pí. Dolejšovou. Pracoviště Nám. Starosty Pavla č. 44 Kladno, nebo náměstí Svobody v budově správních agend. Mimo úřední dny v Po, St a Čt se nově zavádí Út.

Každý musí vědět svůj variabilní symbol, který je na předešlých složenkách.

Poplatky je možné zaslat složenkou, převodem z účtu nebo přímo na pokladně Magistrátu města Kladna.

Napsat komentář