Oprava zpětných záklopek

ČTĚTE POZORNĚ!

Ve středu dne 17. července 2013 proběhne první termín opravy instalace vodoměrů v č.p. 2599 + 2600 a to od 08:00 hod. do cca. 20:00 hod.

Ve čtvrtek dne 18. července 2013 proběhne první termín opravy instalace vodoměrů v č.p. 2601 + 2602 a to od 08:00 hod. do cca. 20:00 hod.

Vzhledem k tomu, že provádějící firma použila nestandardní zpětné záklopky, které snižují průtok vody a jsou příčinou netěsností u cca. ¼ bytů uplatnili jsme na dílo o provedení práce reklamaci.

První termín, kdy se budou provádět instalatérské práce, při kterých dojde k demontáži stávajících zpětných záklopek a namísto těchto budou nainstalovány všem a to na rozvod teplé i studené vody nové mosazné zpětné záklopky, přičemž budou vodoměry zajištěny novými plastovými plombami.

Tímto žádám všechny, aby si těsnost rozvodů, jeho bezvadné provedení, především zaplombování překontrolovali!!!

Instalatér dostane seznam vlastníků bytů, kde převzetí práce bez vad ve svém bytu potvrdí podpisem. U některých bytů byla omezena možnost zavřít volně dvířka stoupačky z důvodu polohy rozvodů vody – i toto je nutné si překontrolovat!

Instalatéři budou postupně během celého dne obcházet byty a ve kterých bude někdo přítomen, provedou opravu. Proto není nutno si z tohoto důvodu zařizovat volno v zaměstnání. Počítáme s tím, že v odpoledních hodinách se provedou práce u zaměstnaných osob a pro ty, kteří budou na dovolené vyvěsíme další termín.

S pracemi však nelze čekat na měsíc září, kdy by bylo možné sjednat všem pevné termíny, jelikož u mnohých dochází k únikům a je nutné eliminovat případné škody!                           

                                                                                                     Děkuji za pochopení  Květoň

Napsat komentář