Opětovné upozornění na zákaz instalace antén

Jelikož se opět objevil další satelit kotvený na zábradlí lodžie, který je opětovně natočen na stejný satelit jako naše společné satelity na střeše domu upozorňuji všechny, že bez svolení výboru SVJ není možné instalovat na společné části domů ani jinak do nich zasahovat, a v tomto konkrétním případě ještě zbytečně, jelikož stejný signál je ve dvou zásuvkách ve vašem bytě. Podrobnosti najdete v sekci informace – televizní rozvod, jen to chce pořádně číst. To samozřejmě platí o to více pro členy, kteří byt pronajímají, jelikož jejich povinností je o stanovených normách v domě nájemníky informovat. Jestliže má někdo s příjmem problém není nic jednoduššího, než informovat výboru SVJ.

Napsat komentář