Výměna parapetů

Začíná postupná výměna předokenních parapetů za parapety z taženého aluxovaného hliníku s koncovkami a spojkami ze stejného materiálu. Tyto se budou lepit nízkoexpanzní pěnou a šroubovat pouze do spodního rámu okna, od kterého budou odtěsněny nožovým těsněním.  Nejprve se budou vyměňovat u bytů 3+1 z důvodu parapetů na západní straně domu, které jsou starší a v horším stavu. Samozřejmě, že vyměníme u takových bytů i parapet na východní straně, abychom se již do těchto bytů nevraceli. Výměnu po dohodě budou provádět dva zaměstnanci firmy Duotech Kladno tzv. na dohodu o provedení práce po své pracovní době.  Čili po 15:00 hod. což vyhovuje i mnoha členům SVJ. Výměna jednoho parapetu trvá cca. 1 hodinu a proto budeme v jeden den realizovat pouze dva byty a to od 15:00 hod. a od 17:00 hod.  Jelikož na výměnu nespěcháme budeme ji realizovat postupně a to i příští rok. Postupně vyměníme všechny parapety, které již máme nakoupeny a naskladněny včetně těsnícího a kotvícího materiálu.

Jako první bych rád realizoval výměnu u bytů, kde  chtějí vlastníci provést montáž předokenních rolet, jelikož výměna parapetu s nainstalovanými roletami je problematická a vyžaduje jejich částečnou demontáž. Tyto žádám, aby mě neprodleně kontaktovali k dohodnutí termínu výměny parapetů.

předseda výboru Jaroslav Květoň 777946437

Petice proti výstavbě bytového domu v ul. Arménská

Jelikož architekti připravují na základě požadavku investora výstavbu bytových domů za silnicí v ul. Arménská naproti V-Group a chtějí umístit jeden nebo dva bytové domy přímo za silnici sepsal jsem jedinou účinou formu a to Petici.

Rozhodně bude potřeba více podpisů i z okolních domů a proto Vás žádám o informování známých, kterým rád předám podpisový arch. Na nákresu se dobře patrný komplech čtyř budov situovaný dále od silnice, který je celkem dobře vymyšlen, avšak v prostoru označeném otazníky má investor záměr postavit ještě jeden nebo dva bytové domy, záleží na tom co mu projde na Magistrátu. Pan Vlček V-Group, který tento pozemek vlastnil jej prodal, takže nám pořádně zavařil. 

Rád přivítám návrhy na změny.

Celé znění petice k podpisu

Polepy vstupů

Připravuji návrhy na polepy vstupů, jejichž účelem je omezit výhled do bytů umístěných vpravo od vstupů.  Zde by byl vhodný polep ve vodorovném pruhu o šíři od spodní hrany okna těchto bytů až do úrovně cca. 2,0m od podesty, alespoň v první výplni. 

Na podélnou stranu bych v pěti oddílech umístil polep ve spodní 1/4 až 1/3, s klesající tendencí zprava doleva.  V tomto by mohl být umístněn nápis Jerevanská a č.p. nebo bychom nápis umístili do vrchní části ve výraznějším odstínu. 

Rád bych oslovil všechny, kteří mají dobrý nápad, aby mne kontaktovali (777946437). Mohu přeposlat i nějaké návrhy a odkazy s různými vzory a typy polepových fólií.

Za každý dobrý nápad předem děkuji.

Změna užívání kočárkárny v č.p. 2600

Vzhledem k požadavkům několika členů SVJ z č.p. 2600, kteří mne žádají o vyčlenění místnosti pro uložení elektrokol, případně drahých jízdních kol jsem ověřil využívání místnosti pro kočárky. Jelikož tato místnost, která je v přízemí naproti poštovním schránkám momentálně slouží pouze jako skladiště starých kočárků, případně sezónního vybavení jako jsou sáně, boby a dětská odžážedla a zároveň v tomto vchodu není žádná rodina s dětmi využívajícími kočárky, bude tato místnost nadále využívána max. 5 členy, kteří si navzájem budou věřit, a to k uložení (těžkých) elektrokol a jízdních kol svou hodnotou vysoce převyšujících částku 50.000,-Kč.

Jedná se o členy byt č. 24 Pluskalovi, č. 26 Ulrichovi, č. 34 Tichých, č. 38 Vejvodovi, kteří taková kola vlastní a neustále je tahají do suterénu, bytů nebo komor před byty, čímž dochází k poškozování výtahové kabiny a zdí. Není se však čemu divit, že se o svůj hodnotný majetek obávají. Proto si všechna kola a dětské vybavení tyto rodiny uloží do kočárkárny, čímž uvolní kolárnu pro ostatní.  

Během několika dnů vyměním dveře včetně vložky za bezpečnostní s kartou potřebnou k vyhotovení kopie klíče, kterou budu mít pouze já. Klíč od místnosti bude mít dále člen výboru p. Suchomel byt č. 42 a uklízečka pí. Hana Tichá byt č. 34, které je možné taktéž  později požádat o zpřístupnění k vyzvednutí zde uložených věcí.

 

Proto žádám všechny členy v tomto č.p., aby neprodleně svá dětská odrážedla přemístili do kolárny, která je monitorována kamerou se záznamem. Ostatní sezónní věci uložili ve svých sklepních kójích. Samozřejmě, že je možné v místnosti ponechat kočárky, pro které je místnost prioritně určena, avšak ne pro trvalé odložení torz kočárků.  Všechny věci zde uložené, které nebudou označeny číslem bytu, případně se majitelé se mnou nedohodnou osobně odstraním.

 

Taktéž bude v dohledné době řešena i místnost pro kola, od které budou mít klíče pouze ti, kteří zde mají kola. Jak jsem zjistil i zde jsou uložena kola členů, kteří zde již nebydlí a zabírají místo ostatním. Nehledě na to, že klíče vlastní i osoby, které zde již nebydlí, jelikož se neobtěžovali je vrátit. V dome se množí případy, že společné místnosti nejsou uzamčeny a při ztrátě klíčů nikdo toto neoznámí, aby nemusel kupovat novou vložku a klíče. Jakmile toto zjistím vyměním osobně vložku a klíče takto nespolehlivá osoba již nedostane. Je nutné si uvědomit, že cena jízdních kol enormě vzrostla a je potřeba se k majetku ostatních chovat zodpovědně.