Termíny výměny skel zábradlí všech lodžií

V příštím týdnu od úterý do pátku bude probíhat výměna skleněných výplní zábradlí všech lodžií za bezpečnostní lepená mléčná skla Connex.

V pondělí dne 1. března 2021 je plánován závoz skel ze skláren IZOS Žatec. Tento den budou skla uskladněna v suterénu a v následujících dnech bude provedena výměna. Práce budou provádět stejní pracovníci, kteří nám provádějí postupně výměnu parapetů (zodp. osoba p. Mejstřík).

Každý den započnou s výměnou v 8. podlaží a budou postupovat směrem dolů. Jelikož je na jeden den naplánována výměna jednoho vchodu, lze předpokládat, že výměna bude probíhat do večera, čili cca. 1,5 hodiny jeden byt. Toto však není přesný čas a proto je dobré být doma cca. 2 hod. před předpokládaným časem.

Pro orientaci uvádím přibližné termíny:

2.3.2021 úterý – 2602 cca.: 8.p = 08:00 hod.              4.p = 12:30 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 14:00 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 15:30 hod.

                                            5.p = má již vyměněny

3.3.2021 středa – 2601cca.: 8.p = 08:00 hod.              4.p = 14:00 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 15:30 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 17:00 hod.

                                            5.p = 12:30 hod.

4.3.2021 čtvrtek-2600 cca.:8.p = 08:00 hod.              4.p = 14:00 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 15:30 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 17:00 hod.

                                            5.p = 12:30 hod.

5.3.2021 pátek – 2599 cca.: 8.p = 08:00 hod.              4.p = 14:00 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 15:30 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 17:00 hod.

                                            5.p = 12:30 hod.

Žádám tímto všechny majitelé bytů 2+KK, aby překontrolovali provedenou práci. Všechna skla budou podložena gumou a budou k vnějšímu rámu dotěsněna samolepícím těsněním! Poškozené šrouby na vnitřních lištách budou vyměněny! Toto stejně jako odnesení původních skel je hrazeno v ceně práce. Veškeré náklady jsou hrazeny z fondu oprav SVJ. 

V případě, že není možné zpřístupnit byt v předpokládaném termínu mě kontaktujte!       

                                                       předseda výboru Květoň 777946437

Volba členů výboru 2020

Vzhledem k tomu, že zemřel člen výboru pan Suchomel, končí volební období i ostatních členů výboru a nelze svolat shromáždění SVJ z důvodu pandemie Covid je nutné zvolit členy výboru formou písemného hlasování mimo shromáždění. Abych neupřel diskuzi a návrhy členům SVJ dávám Vám tímto prostor zde a na WhatsAppu, aby se vyjádřili, případně navrhli členy výboru.  Samozřejmě, že navrhnutí členové výboru by s tímto měli být srozuměni a měli by s členstvím souhlasit. 

Já mohu pouze navrhout, aby byli opětovně zvoleni stávající členové a to předseda výboru Jaroslav Květoň, místopředseda Lubomír Uřeš, členka Zdeňka Fenclová a namísto pana Ladislava Suchomela navrhuji Petra Machana  člena SVJ – spoluvlastníka bytu č. 28 č.p. 2600, se kterým jsem toto projednal.

Jakmile se vyjádří zásadní část členů vypracuji hlasovací listiny pro jednotlivé č.p. a členové výboru obejdou členy, aby volbu stvrdili podpisy, jelikož tento dokument je nutný k zápisu zástupců SVJ do obchodního rejstříku, samotný návrh na zápis musí podat advokát. 

Do současné doby 16.12.2020 23:00 hod. se k mému návrhu souhlasně vyjádřilo již 47 členů, což je nadpoloviční většina a to beze změn.

Výměna parapetů

Začíná postupná výměna předokenních parapetů za parapety z taženého aluxovaného hliníku s koncovkami a spojkami ze stejného materiálu. Tyto se budou lepit nízkoexpanzní pěnou a šroubovat pouze do spodního rámu okna, od kterého budou odtěsněny nožovým těsněním.  Nejprve se budou vyměňovat u bytů 3+1 z důvodu parapetů na západní straně domu, které jsou starší a v horším stavu. Samozřejmě, že vyměníme u takových bytů i parapet na východní straně, abychom se již do těchto bytů nevraceli. Výměnu po dohodě budou provádět dva zaměstnanci firmy Duotech Kladno tzv. na dohodu o provedení práce po své pracovní době.  Čili po 15:00 hod. což vyhovuje i mnoha členům SVJ. Výměna jednoho parapetu trvá cca. 1 hodinu a proto budeme v jeden den realizovat pouze dva byty a to od 15:00 hod. a od 17:00 hod.  Jelikož na výměnu nespěcháme budeme ji realizovat postupně a to i příští rok. Postupně vyměníme všechny parapety, které již máme nakoupeny a naskladněny včetně těsnícího a kotvícího materiálu.

Jako první bych rád realizoval výměnu u bytů, kde  chtějí vlastníci provést montáž předokenních rolet, jelikož výměna parapetu s nainstalovanými roletami je problematická a vyžaduje jejich částečnou demontáž. Tyto žádám, aby mě neprodleně kontaktovali k dohodnutí termínu výměny parapetů.

předseda výboru Jaroslav Květoň 777946437