Informace k rekonstrukci plynu květen 2023

Podrobné informace k rekonstrukci přípojky plynu!

Jak jste si jistě všimli z důvodu nových norem, kdy musí být z bezpečnostních důvodů hlavní uzávěry plynu mimo budovu je od 8.5.2023 prováděna rekonstrukce celé přípojky plynu ke všem vstupům našeho domu.

Proto byla dne 11.5.2023 přerušena dodávka plynu. Všichni jste však neobdrželi dopis od distributora fa. GasNet s.r.o. a proto Vás informuji alespoň touto cestou, jelikož někteří nedisponujete ani WhatsAppem.

  1. Potrubí bylo k našemu domu přerušeno 11.5.2023 a proto je nutno, aby všichni majitelé bytů 3+1, kteří mají plynoměr neprodleně zavřeli kulový plynový ventil ve své stoupačce (žlutá páka nebo motýlek v kolmé poloze vůči přívodnímu potrubí k plynoměru – ti kteří mají kolečko musí toto před otočením o 90° ve směru hodinových ručiček stlačit, jinak nelze jeho polohu měnit), po uzavření hl. přívodu plynu v bytě 3+1 překontrolujte uzavření všech hořáků na sporáku.
  2. Toto se netýká bytů 2+KK, jelikož do těchto není plyn zaveden, taktéž se toto netýká majitelů bytů 3+1, kteří nemají plynoměr a využívají indukce apod.
  3. Všichni majitelé bytů 3+1, kteří nemají plynoměr toto vyvěsí nejpozději v den obnovení distribuce na své bytové dveře (stačí nápis „Nemám plynoměr“)
  4. Do doby tlakové zkoušky, která bude provedena bezprostředně před spuštěním nic neotevírejte!
  5. Dle vedoucího prací pana Martina Khuna je možné, že termín obnovení distribuce bude zkrácen ze čtvrtka na středu 17.5.2023, toto bude upřesněno v pondělí 15.5.2023, kdy na WhatsApp a vstupy napíši přesný termín, kdy se bude plyn spouštět.
  6. V tento termín bude nutné, aby většina majitelů bytů 3+1 byla přítomna v bytě, jelikož po provedení úspěšné tlakové zkoušky, kterou se zjistí, zda někdo nemá otevřen ventil a zároveň hořák sporáku, kdy bude do rozvodu přiveden plyn bude potřeba stoupačky odvzdušnit.
  7. Z tohoto důvodu budou pracovníci provádějící firmy obcházet všechny byty 3+1, aby otevřeli ventily a přívod do bytu odvzdušnili hořáky sporáků.
  8. Jakmile bude stoupačka naplněna plynem bude provedena kontrola úniku plynu v celém rekonstruovaném úseku.
  9. Ti, kteří z vážných důvodů nemohou zajistit v daném termínu přístup do bytu si následně otevření ventilu a odvzdušnění budou muset provést sami. Problém je, že jich nesmí být mnoho, což by znemožnilo odvzdušnění stoupačky a její kontrolu. A tudíž by nebyla obnovena dodávka a bylo by nutné dohodnout jiný termín, což by všechny účastněné značně omezovalo.                  

 

                                                                                                                                  předseda výboru Jaroslav Květoň