Nepořádek ve společných prostorech

Všechny bych tímto rád upozornil, že prostor před dveřmi vašich bytů je společný prostor, kde je nutno provádět úklid, který jak víte máme placený a to 200,-Kč. měsíčně za bytovou jednotku.

Množí se stížnosti, které se u některých bytů neustále opakují a proto je nutné toto řešit. Před některými byty si udělali členové SVJ nebo jejich nájemci skladiště nepotřebných věcí, které se jim již nehodí doma. Do rádoby botníku pak umistují svou obuv. Když je botník vkusný, uzavírací a nebrání průchodu nemám proti žádných námitek. Ovšem vyskytují se i takového případy: 

 

 

 

 

 

 

A to je případ, že zrovna byly boty na polici. Rozhodně nelze nutnit úklízečku, aby takový bordel uklízela a už vůbec ne torelovat takové chování. Je nutné si uvědomit, že společný prostor je vizitkou celého domu. Jestliže má někdo problém s pořádkem nechť si boty umistuje do komory, která je jeho soukromým prostorem. 

Stejně tak umisťování květin přímo na lino je zcela nevhodné a tímto se jednoznačně poškozuje lino. Zde se pak nedá podlaha vytírat a proto květiny přímo umístěné na zemi neprodleně odstraňte nebo je umístěte pomocí držáků na zábradlí nebo vkusných stojanech. Jestliže je v měsíci červnu uvidím neustále na zemi zazvoním na byty v tomto patře, upozorním aby květiny ihned odnesli. Jestliže se tak nestane vyhodím je do kontejneru. Tato otázka je řešena neustále a pár jedinců to neustále ignoruje i když musím říci, že se situace v posledním roce podstatně zlepšila. 

Stejně tak budu postupovat s takovými botníky jako je vzorový na foto výše.

Když už píšu ohledně nepořádku žádám tímto všechny, aby nevhazovali plasty případně papír do přeplněných popelnic na tříděný odpad, nebo tyto ukládali dokonce vedle nich. Jestliže město neumí zajistit častější svoz tříděného odpadu něž jednou týdně vyhoďte tento odpad do popelnic na netříděný odpad, které máme předimenzovány a je zde téměř vždy místo. Taktéž apeluji na všechny, aby po sobě popelnice zavírali. Nikdo za nás pak odpadky na trávnících neuklidí a mimo světlé vyjímky toto nikoho z vás ani nenapadne.

Taktéž jsem ze záznamu kamer zjistil, že běhání v keřích vašich ratolestí je zcela běžnou zábavou. A když už v nich neběhají děti z tohoto domu, tak děti vašich návštěv. Když vidím jak si maminky klidně povídají na chodníku a jejich děti ohýbají tůje nebo jalovce až k zemi mám chuť vraždit! 

U každého vstupu jsou umístěné valouny, aby si měli vaši pejsci co označkovat. Tak je to učte! Když vidím pejskaře, který vede na vodítku velké plemeno a umyslně s ním jde na trávník nebo přímo do kačírku, aby se pejsek vyčůral na keřík či strom a upozorním ho na skutečnost, že tímto jej poškozuje. Oboří se, že je to přeci pes. To ano, ale na druhém konci vodítka je kdo nebo spíše co? Veškerý prostor před vstupy a v místě výsadby je naším majetkem, tak všechny prosím – upozorňujte na to takové hlupáky. Jestliže by vznikaly tímto konflikty prosím informujte mne, já zajistím záznamy z kamer a tyto spolu s oznámením přestupku poškozování cizí věci s návrhem na náhradu škody předám městké policii Kladno. Navíc strážníci velice rádi pod novým vedením řeší nedodržování vyhlášek města Kladna. 

Věřte, že si s tím dám práci, jelikož bych rád tento prostor udržel v tomto stavu a bytostně nenávidím lidi, kteří úmyslně nebo z pohodlnosti ničí něco co nevytvořili,  a to ať ze závisti nebo své vlastní hlouposti.

předseda výboru

Termíny výměny skel zábradlí všech lodžií

V příštím týdnu od úterý do pátku bude probíhat výměna skleněných výplní zábradlí všech lodžií za bezpečnostní lepená mléčná skla Connex.

V pondělí dne 1. března 2021 je plánován závoz skel ze skláren IZOS Žatec. Tento den budou skla uskladněna v suterénu a v následujících dnech bude provedena výměna. Práce budou provádět stejní pracovníci, kteří nám provádějí postupně výměnu parapetů (zodp. osoba p. Mejstřík).

Každý den započnou s výměnou v 8. podlaží a budou postupovat směrem dolů. Jelikož je na jeden den naplánována výměna jednoho vchodu, lze předpokládat, že výměna bude probíhat do večera, čili cca. 1,5 hodiny jeden byt. Toto však není přesný čas a proto je dobré být doma cca. 2 hod. před předpokládaným časem.

Pro orientaci uvádím přibližné termíny:

2.3.2021 úterý – 2602 cca.: 8.p = 08:00 hod.              4.p = 12:30 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 14:00 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 15:30 hod.

                                            5.p = má již vyměněny

3.3.2021 středa – 2601cca.: 8.p = 08:00 hod.              4.p = 14:00 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 15:30 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 17:00 hod.

                                            5.p = 12:30 hod.

4.3.2021 čtvrtek-2600 cca.:8.p = 08:00 hod.              4.p = 14:00 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 15:30 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 17:00 hod.

                                            5.p = 12:30 hod.

5.3.2021 pátek – 2599 cca.: 8.p = 08:00 hod.              4.p = 14:00 hod.

                                            7.p = 09:30 hod.              3.p = 15:30 hod.

                                            6.p = 11:00 hod.              2.p = 17:00 hod.

                                            5.p = 12:30 hod.

Žádám tímto všechny majitelé bytů 2+KK, aby překontrolovali provedenou práci. Všechna skla budou podložena gumou a budou k vnějšímu rámu dotěsněna samolepícím těsněním! Poškozené šrouby na vnitřních lištách budou vyměněny! Toto stejně jako odnesení původních skel je hrazeno v ceně práce. Veškeré náklady jsou hrazeny z fondu oprav SVJ. 

V případě, že není možné zpřístupnit byt v předpokládaném termínu mě kontaktujte!       

                                                       předseda výboru Květoň 777946437

Volba členů výboru 2020

Vzhledem k tomu, že zemřel člen výboru pan Suchomel, končí volební období i ostatních členů výboru a nelze svolat shromáždění SVJ z důvodu pandemie Covid je nutné zvolit členy výboru formou písemného hlasování mimo shromáždění. Abych neupřel diskuzi a návrhy členům SVJ dávám Vám tímto prostor zde a na WhatsAppu, aby se vyjádřili, případně navrhli členy výboru.  Samozřejmě, že navrhnutí členové výboru by s tímto měli být srozuměni a měli by s členstvím souhlasit. 

Já mohu pouze navrhout, aby byli opětovně zvoleni stávající členové a to předseda výboru Jaroslav Květoň, místopředseda Lubomír Uřeš, členka Zdeňka Fenclová a namísto pana Ladislava Suchomela navrhuji Petra Machana  člena SVJ – spoluvlastníka bytu č. 28 č.p. 2600, se kterým jsem toto projednal.

Jakmile se vyjádří zásadní část členů vypracuji hlasovací listiny pro jednotlivé č.p. a členové výboru obejdou členy, aby volbu stvrdili podpisy, jelikož tento dokument je nutný k zápisu zástupců SVJ do obchodního rejstříku, samotný návrh na zápis musí podat advokát. 

Do současné doby 16.12.2020 23:00 hod. se k mému návrhu souhlasně vyjádřilo již 47 členů, což je nadpoloviční většina a to beze změn.