Informace ke konečné fázi rekonstrukce topné soustavy

V sobotu 24.9.2016 byla topná soustava našeho domu napuštěna a následně natlakována studenou vodou z vodovodního řádu, a to z důvodu provedení kontroly těsnosti. V následujícím týdnu budou prováděny další práce, taktéž dojde mj. k vypouštění topení a opětovnému napuštění technicky upravenou vodou. Byty 3+1 naproti výtahu v č.p. 2602 budou řešeny samostatně v úterý 27.9.2016 od 17:00 hod.

Proto všechny žádám, aby nechali všechny radiátory úplně otevřeny (termohlavice v poloze „5“), až do doby, kdy spustíme vytápění domu!

Jelikož ještě neznám termín konečného napouštění soustavy upravenou vodou budu o odvzdušňování informovat všechny v posledních podlažích osobně (nejspíše ve čtvrtek nebo pátek).

O spuštění a způsobu užívání nového systému vytápění, včetně ovládání termohlavic Vás budu včas podrobně informovat na vývěsce a webu SVJ.

Napsat komentář