Havárie plynu

Revizí plynového rozvodu byl zjištěn únik v netěsnosti hlavního uzávěru v č.p. 2601 + 2602.

Z tohoto důvodu bude ve středu dne 25. května 2016 firmou ŠVARC GAS REAL s.r.o. provedena oprava, tuto nelze vzhledem k rozsahu odkládat.

V době od 09:00 hod. bude tudíž přerušena dodávka plynu do č.p. 2601 + 2602, a to až do 17:00 hod., kdy bude započato odvzdušňování ve všech bytech 3+1 připojených na plyn (netýká se to těch, kteří nemají plynoměr). Proto je bezpodmínečně nutné, aby jste zpřístupnili předmětné byty! Odvzdušňování bude trvat cca. 30 minut v každém č.p., kdy začneme v č.p. 2602.

Jestliže nebude, byť jen jeden byt zpřístupněn není možné pustit plyn, takže poté počítejte s tím, že dodávka plynu bude přerušena min. několik dnů.

Napsat komentář