Bicramy

Koncem měsíce března nebo v měsíci dubnu 2014 (dle počasí) plánujeme přistavení bicramů na netříděný odpad, abychom se všichni mohli zbavit nadrozměrných nepotřebných věcí, které se nevejdou do kontejnerů. Především, abychom vyčistili společné prostory a sklepní kóje od kartónů a jiného hořlavého či nebezpečného odpadu. Proto žádám všechny, aby se těchto věcí zbavili a snížili tím riziko požáru. Opakovaně tímto upozorňuji všechny členy, aby neukládali věci ve společných prostorech, již se opět vytvářejí skládky, především v suterénu.

Přesný termín bude vyvěšen min. deset dnů předem na vstupech do domu. Zde je možno podávat návrhy, zda bicramy přistavit ve všední den či v sobotu! Budeme se řídit většinovým názorem.

Jelikož nikdo nenapsal žádné komentáře bude bicram přistaven ve všedním dnu druhého týdne měsíce září 2014. Vše vyvěsím na vstupech do domu.

Napsat komentář