Přibližný rozsah prací zaslaný několika firmám k vypracování nabídek

Požadavky SVJ Kladno Jerevanská 2599-2602 v rámci rekonstrukce vnitřních prostor panelového domu.

Jedná se o panelový dům kolaudovaný v roce 1981. Jedná se o dva vzájemně spojené panelové domy mezi kterými je pouze dilatační spára.
Celkově má panelový dům čtyři samostatné vchody, kdy do domu se vstupuje ze vchodových podest cca. 1,0 – 2,2m nad okolním terénem přímo do zvýšeného přízemí. Nad zvýšeným přízemním, kde jsou dvě bytové jednotky 3+1 je sedm podlaží se třemi bytovými jednotkami 2x 3+1 a 1x 2+KK. Celkový rozměr společných prostor v nadzemních podlažích je 5,8m x 4,8m. Ve středu společných prostor je zděná výtahová šachta ( materiálem je lehčené zdivo – bloky ) tato je ze dvou stran obklopena třemi komorami, z další schodištěm a na čtvrté straně je nástupiště pro výtah.
Na delší stěně mezi nosnými panely o rozměru 5,8m jsou pětidílná okna o délce 5,0m a výšce 1,53m.
Dále má dům průchozí suterén z možností vstupu po schodišti či z výtahového nástupiště.
Výtah má devět nástupišť se samostatnou strojovnou nad výtahem.

Požadavky:

Prostory ve zvýšeném přízemí : nynější podlaha z dlažby 100×100 mm – pro značnou nerovnost vybourat, podlahu opětovně vyrovnat betonem cca. 25 (m2) + sokl ze stejné dlažby cca. 28bm. Požadavek na novou dlažbu – celoprobarvená typu TAURUS ( zelená, modrá pastel apod.) rozměr cca. 300×300 mm.
Stěny : Demontáž poštovních schránek + osvětlení, následné očištění, škrábání, mytí, penetrace, perlinka + lepidlo, venkovní cementový štuk, malba v barevném odstínu.cca.
65 (m2). Možné dodání a montáž nových poštovních schránek o rozměru A4.
Strop : mytí a následná malba

Prostory v suterénu : Stejný prostor jako v nadzemních podlažích, kde nejsou pouze dvě protilehlé komory, zde je průchozí prostor. V suterénu jsou 3ks dveří 80cm pro vstupy do dalších prostor.
Zachování původní dlažby 100×100 mm, na kterou položíme novou dlažbu. Celkový rozměr podlahy cca. 25(m2) + 20 bm sokl.
Stěny stejný technologický postup jako ve zvýšeném přízemí – očištění, škrábání, mytí, penetrace, perlinka + lepidlo, venkovní cementový štuk, malba v barevném odstínu.cca.
61 (m2.
Strop : mytí a následná malba cca. 25 (m2).

Dalších sedm nadzemních podlaží :
Stěny: cca. 42,0 (m2) – Demontáž osvětlení, následné očištění, škrábání, mytí, případně tmelení spár – trhlin, penetrace, venkovní cementový štuk, malba v barevném odstínu.
Stěny okolo oken ve všech nadzemních podlažích mimo přízemního : očištění, škrábání, mytí, případně tmelení spár – trhlin, perlinka + lepidlo, penetrace, venkovní cementový štuk, malba v barevném odstínu plocha 7,0 (m2).
Strop : 18,0 (m2) mytí a malba
Na podlaze původní lino – celková plocha cca. 18 (m2), sokl cca. 16 bm.
Nabídku je zde možno rozpracovat ve dvou variantách položení kvalitního, zátěžového lina, nebo položení dlažby.

II.

Taktéž vypracovat tyto možnosti u schodišť. Schodiště je přímé se 14 schody + 1 ks nulového nášlapu o rozměru 1160+270 mm. Na schodech schodové tvarovky případně navrhnout levnější alternativu. Čela a boky schodiště opatřit omyvatelným, odolným nátěrem cca. 9,0 (m2) jedno schodiště. Celkový počet schodišť je 8 ks. Do suterénu a ze zvýšeného přízemí do prvního nadzemního podlaží vždy dlažba ( stejná jako u zvýšeného přízemí ).
Podhled schodišť omytí a malba.

Místnost pro kočárky ve výkresech KOLA:

Původní podlaha beton – požadavek položení dlažby plocha 15,5m.
Stěny : očištění, škrábání, mytí, případně tmelení spár- trhlin, penetrace, venkovní cementový štuk, malba v barevném odstínu.cca. 40 (m2).

Možné vypracovat též samostatný návrh na nátěr zábradlí schodišť, případě rekonstrukce osvětlení – požadavek dvě svítidla v každém podlaží + 2 ks pohybových čidel. Čidlo vždy do 3,0m od svítidla.

Součástí nabídky platební podmínky, reference, kontakt.

V příloze emailu je půdorys jednoho vchodu.
Za včasnou nabídku předem děkuji.

Společenství Kladno Jerevanská 2599-2602, IČ : 26434172
kontakt předseda výboru : Jaroslav Květoň tel. 777946437
email: kvetonSVJ@seznam.cz, nebo kvetonova31@seznam.cz

Napsat komentář